സ്റ്റീൽ കവർ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് റെയിലിന്റെ മൂടുപടം

സ്റ്റീൽ കവർ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് റെയിലിന്റെ മൂടുപടം
CGR സീരീസിന്റെ റോളർ HIWIN ലീനിയർ ഗൈഡ്‌വേകൾ ഉയർന്ന ടോർക്ക് ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, എളുപ്പമുള്ള മൗണ്ടിംഗ്, കവർ സ്ട്രിപ്പ് കാരണം പൊടി കയറുന്നതിനെതിരെയും എൻഡ് സീൽ ധരിക്കുന്നതിനെതിരെയും മികച്ച സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു..

news

 

 

——ഹിവിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-14-2021